Predstavitev TIC Sežana

V turistično informacijskem centru v Sežani razpolagamo s pestrim izborom splošnih in turističnih informacij. Poleg slednjih, nudimo tudi bogato izbiro brošur, zgibank, katalogov, zemljevidov, tako Krasa, kot tudi celotne Slovenije. Na voljo imamo tudi zemljevid Krasa in Brkinov z vrisanimi kolesarskimi, planinskimi ter markiranimi potmi.

Na Krasu z okolico se odvijajo številne prireditve preko leta, le te mesečno zbiramo in posredujemo javnosti, kot tudi zainteresiranim posameznikom.

Zaradi vse večjega povpraševanja po naravnih in kulturnih znamenitosti Krasa, kot tudi po prenočitvenih in gostinskih kapacitetah, ter turizmu na kmetijah, imamo pripravljene predloge izletov, ki jih prilagodimo gostovim željam in interesom. Da pa bi turisti med obiskom Krasa in Brkinov preživeli svoj prosti čas čim bolj kakovostno in brez morebitnih neprijetnosti, imamo za njih organizirano lokalno turistično vodenje, katero z strokovno izobraženim kadrom spremlja turiste po krajini Krasa in Brkinov.

Spletna stran www.visitkras.info.