#BEACTIVE, Slovenija je sporočilnost Evropskega tedna športa, ki ga obeležujemo med 23. in 30. septembrom. Gre za iniciativo Evropske komisije, katere namen je spodbuditi državljane k redni gibalni aktivnosti. K projektu smo pristopili tudi na Zavodu ŠTIP in Športni zvezi Občine Sežana z organizacijo aktivnosti, ki so opisane v nadaljevanju. Vse občane vabimo, da s svojo udeležbo tudi sami prispevate k zdravemu in kakovostnemu življenjskemu slogu vseh nas. In kaj pravzaprav pripravljamo za vas?

Projekt razgibajmo Kras 

Z brošuro Razgibajmo Kras želimo že šesto leto zapored predstaviti organizirane vadbe, ki se izvajajo v naši občini in vanje vključiti čim več občanov. ŠZS bo tako pripravila brezplačno brošuro/informator, v kateri bodo popisane vse redne vadbe. S tem želimo informirati vse občane o športnih aktivnostih in jih spodbuditi, da se vanje vključijo ter promovirati programe športnih aktivnosti v občini Sežana. Prvenstveni namen projekta je vzpostaviti pozitiven odnos do rednega športnega udejstvovanja med čim večjim krogom populacije.  

Brošura z vsemi ponudniki športnih aktivnosti bo brezplačna in razdeljena med vsa gospodinjstva v občinah Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen v nakladi 5.000 izvodov.  

Razgibajmo Kras – zdrava vadba (brezplačna vadba)  

V sodelovanju s kineziološkim centrom Kinemat vas vabimo na organizirane brezplačne vadbe, ki so namenjene predvsem začetnikom oziroma nedejavni populaciji, ki bi radi izboljšali svoje počutje in splošno telesno pripravljenost. Z brezplačno vadbo želimo predvsem športno neaktivnim občanom omogočiti možnost, da to spremenijo, ter tako izboljšajo svoj življenski slog in zdravje.  Večmesečna  telesna aktivnost, ki bo potekala dvakrat tedensko, bo  tako usmerjena predvsem v izboljšanje telesne drže, zavedanje lastnega telesa v prostoru, pravilno izvajanje gibalnih vzorcev, ki so pomembni za optimalno delovanje v vsakdanjem življenju in razvoj aerobnih sposobnosti. Za pravilno in varno izvajanje vaj bo poskrbel diplomant Fakultete za šport Rok Kavčič, ki bo vodil celoten trenažni proces.